Hodnotiaca správa 2017

Gymnázium M. Hattalu

Železničiarov 278
02801 Trstená

Červené stužky.
Naša škola Gymnázium Martina Hattalu Trstená sa zapojila do 11. ročníka kampane Červené stužky, ktorá trvala od 4. 9. do 1. 12. 2017.
Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutými chorobou AIDS. Na hodinách náboženskej výchovy žiaci videli film Anjeli.Na hodinách výtvarnej výchovy vyrobili pozdravy pre deti postihnutými touto chorobou.A na chodbe sme urobili nástenku Červené stužky.
Učitelia a žiaci vyrábali červené stužky, ktoré sme nosili. V našom meste sme jediná stredná škola. Nemohli sme sa spojiť. Ráno napadol čerstvý sneh. Prišli oblečení v červenom oblečení.
V stredu 29.11.2017 sme zo žiakov druhých ročníkov vytvorili živú červenú stužku .Bol to pre nich pekný zážitok.

GMH Trstená

Mgr. Valéria Kubasová