Hodnotiaca správa 2017

Špeciálna základna škola - Speciális Alapiskola

Pomlejská cesta 1
93101 Šamorín

Bez rozmýšľania sme sa zapojili s našimi najstaršími žiakmi do kampane,, Červené stužky". Od začiatku novembra sme žili s danou tematikou. Najskôr sme tvorili pohľadnice, ktoeé sme zaslali do súťaže. V rámci hodín sme viedli besedy s tematikou zdravie, do programu školy sme v rámci toho zaradili plávanie v našom x-bionicu- 7., 16., 21., 23., 29. 11. 2017 s našimi deťmi.
Vo vyšších ročníkoch sme rozdali infoletáky o ochorení.
24. 11. 2017 vytvorili sme plagát na nástenku vo vstupnej chodbe školy,
27. 11. 2017 pripravili sme si červené stužky, niektoré deti ich nosili už od dnešného dňa,
28. 11. 2017 besedovali sme o téme AIDS/HIV a pozreli sme si film ,,Anjeli",
29. 11. 2017 prezentácia ,,Nezkreslená pravda o AIDS", utužovanie zdravia, plávanie,
30. 11. 2017 prečítali sme List z misie a sledovali sme CD ,,Príbeh anjelov",
1. 12. 2017 na školskom dvore oblečení do červeného a s červenými čapicami vytvorili živú červenú stužku.

PaedDr.Natália Luštíková