Hodnotiaca správa 2017

Základná škola

Lipová 2
01501 Rajec

Naša škola, ZŠ Lipová 2, Rajec sa opäť zapojila do kampane Červené stužky.
Aktivity:
- účasť na stretnutí 1.12.2017 v Žiline pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS
- prednáška o HIV/AIDS
- tvorba a nosenie červených stužiek
- nástenka k danej téme,kampani
- premietanie filmu Anjeli, Príbehy anjelov
- oboznámenie médií s aktivitami pre kampaň
- zorganizovanie aktivít podľa metodickej príručky
- zaslanie krátkej správy o priebehu kampane.

Ing. Katarína Jasenovcová