Hodnotiaca správa 2017

Stred. zdravot. škola

J.G.Tajovského 24
97429 Banská Bystrica

Stredná zdravotnícka škola
Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica

V týždni od 27.11 do 30.11. 2017 žiaci z odboru zdravotnícky asistent zhotovovali na hodinách psychológie červené stužky. Počas prestávok ich pripínali svojim spolužiakom a zamestnancom školy ako symbol vyjadrenia pochopenia, podpory a nádeje ľuďom nakazeným vírusom HIV alebo trpiacim ochorením AIDS. Táto aktivita prebiehala vo vstupnej hale našej školy v blízkosti zhotoveného posteru z propagačných a informačných materiálov o spomínanom ochorení. Každý žiak , ktorý mal pripnutú červenú stužku bol zároveň pozvaný dňa 30.11. 2017 do čerstvo zasneženého areálu našej školy, kde sme z počtu 53 žiakov vytvorili "ŽIVÚ" ČERVENÚ STUŽKU ako symbol tejto celosvetovej kampane boja proti zákernému ochoreniu AIDS.

PhDr. Danka Messerschmidtová