Hodnotiaca správa 2017

Hotelová akadémia Jána Andraščíka

Pod Vinbargom 3
085 01 Bardejov

Vyhodnotenie kampane Červené stužky na Hotelovej akadémii Jána Andraščíka v Bardejove

Aj v tomto školskom roku sme si so žiakmi Hotelovej akadémie Jána Andraščíka pripomenuli 1. december - Svetový deň boja proti HIV/AIDS a zapojili sme sa do celoslovenskej kampane Červené stužky rôznymi aktivitami: - tvorba nástenných novín a umiestnenie plagátu kampane na viditeľné miesto - tvorba a nosenie červených stužiek
- pozeranie filmu kampane Príbehy anjelov
- pozeranie krátkych videí o prenose a možnostiach nákazy vírusom HIV
- riešenie kvízu kampane Červené stužky
- beseda na tému HIV/AIDS v spolupráci s RÚVZ
- výzdoba vestibulu školy – prezentácia HIV/AIDS a symbolická horiaca červená stužka

Mgr. Magdaléna Regulová - koordinátorka prevencie HIV/AIDS