Hodnotiaca správa 2017

Piaristické gymnázium

Piaristická 6
94901 Nitra

Deň 1. december je už každoročne Medzinárodný deň boja proti AIDS. Symbolom tohto dňa je červená stužka- symbolizuje nádej na život. Každý človek si túto nádej zaslúži!
Celý týždeň od 27.11. 2017 – 1.12.2017 sa niesol myšlienkou osvety boja proti AIDS. Pri tejto príležitosti bolo cez školský rozhlas dňa 1.12. 2017 odvysielané vysielanie o HIV, AIDS. Žiaci vo vestibule školy zhotovili výstavný panel. Žiaci zhotovili červené stužky, ktoré si pripli na svoju hruď a pomohli ich pripnúť aj mladším žiakom základnej školy, aby spoločne vytvorili živú červenú stužku. Aj týmto spôsobom upozornili, že im záleží na osudoch ľudí trpiacich na AIDS. Na hodinách biológie boli usporiadané prednášky a premietnutý videofilm o HIV, AIDS .
Myslím si, že mnohí žiaci si začali viac vážiť dar života a veci, ktoré vo svojom živote berú ako samozrejmé. Uvedomili si, že nemôžeme byť ľahostajní voči osudom ľudí, ktorí trpia. Veď „Sme ľuďmi, vďaka ľuďom...“

RNDr. Monika Gregušová