Hodnotiaca správa 2017

Súkromná spojená škola EES - Súkromná základná škola

Solivarská 28
08005 Prešov

Vyhodnotenie kampane „Červené stužky“ - 2017

Žiaci a pedagógovia Súkromnej spojenej školy EES na Solivarskej ulici v Prešove sa do 11. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky zapojili zrealizovaním týchto aktivít:
1. súťaž „Športom pre Červené stužky“ – žiaci celého 2. stupňa ZŠ
2. výtvarná súťaž „Červená stužka v boji proti HIV/AIDS“ – žiaci 8. ročníka ZŠ
3. zverejňovanie informácií o zrealizovaných aktivitách na webe školy

Mgr. Zuzana Bednárová