Hodnotiaca správa 2017

Základná škola s MŠ

Hôrky 200
01004 Hôrky

Naša škola sa už tradične zapojila aj do jedenásteho ročníka kampane Červené stužky. Zapojili sa všetci žiaci školy aj s učiteľmi rôznymi aktivitami vykonávanými počas novembra a decembra. Začali sme tvorbou pohľadníc pre Červené stužky a dve najkrajšie sme zaslali do súťaže. Ostatné pohľadnice sme si vystavili na nástenke v átriu školy, pripojili sme aj niekoľko informačných letáčikov o ochorení AIDS, kampani a jej cieľoch. V rámci triednických hodín sme informovali žiakov o potrebe zapájania sa do aktivít a o potrebe viesť zdravý životný štýl už od mladého veku.

Športom pre Červené stužky
V dňoch 21.11.2017 - 23.11.2017 sme v škole zorganizovali športové podujatie pre kampaň Červené stužky. Tento rok to bol turnaj vo vybíjanej. Zapojili sa a hrali žiaci všetkých ročníkov 2. stupňa ZŠ systémom chlapci samostatne a dievčatá samostatne každý s každým. Pred začiatkom turnaja boli žiaci oboznámení s náplňou a poslaním kampane Červené stužky a vytvorili spoločne plagáty s logom stužky. Aj takýmto spôsobom sme vyjadrili solidaritu a podporu ľuďom chorým na HIV/ AIDS.

Rozhlasová relácia, živá Červená stužka
Svetový deň boja proti AIDS sme na našej škole zviditeľnili živou červenou stužkou. Najskôr si dňa 29. 11. 2017 žiaci vypočuli v školskom rozhlase reláciu o kampani Červené stužky a vyhlásili sme, aby si všetci 30. novembra 2017 obliekli do školy červené tričká. Na druhý deň počas veľkej prestávky sa žiaci stretli v červených tričkách v átriu školy a vytvorili spolu živú červenú stužku ako vyjadrenie solidarity s ľuďmi chorými na AIDS.

Pripínanie a nosenie červených stužiek

Aj tento rok sa naša škola zapojila do už jedenásteho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky. 1. december - Svetový deň boja proti AIDS sa stal už tradičným dňom pripínania a nosenia červenej stužky. Kampaň je venovaná mladým ľuďom a ich vedeniu k zdravému životnému štýlu a tiež symbolizuje solidaritu k ľuďom chorým na AIDS.

Tešíme sa na ďalší ročník kampane Červené stužky.


Mgr. Kucková Katarína