Hodnotiaca správa 2017

Gymnázium Terézie Vansovej

17. novembra 6
06401 Stará Ľubovňa

Gymnázium Terézie Vansovej v Starej Ľubovni sa aj tohto školského roku zapojilo do celoslovenskej kampane „Červené stužky“, v rámci ktorej prebehli na škole nasledovné aktivity:
- 30.11.2017 sme študentom v školskom rozhlase pripomenuli, že 1. december je Svetový deň AIDS. V relácii sme poskytli základné informácie (čo znamená skratka AIDS, čo je cieľom boja proti AIDS/HIV, ...) a v závere sme žiakov vyzvali k tomu, aby v nasledujúci deň (1.12.2017) prišli oblečení v symbolickej farbe – červenej, aby sa sami stali spolupodieľateľmi sa tohto svetového dňa. Žiaci si mali obliecť čokoľvek červené (tričko, blúzka, rolák, sveter, šatku, nohavice, sukňu či dokonca ponožky).
- 1.12.2017 sa škola premenila na červené more. Po chodbách bolo možné zazrieť študentov oblečených podľa pokynov (viď foto).
- 7.12.2017 sa žiaci prvých ročníkov 4-ročného štúdia zúčastnili prednášky na tému AIDS, ktorú im prišla odprednášať pracovníčka RÚVZ so sídlom so Starej Ľubovni.

Mgr. Veronika Bolešová