Hodnotiaca správa 2017

Špeciálna základná škola

Mierová 166/171
059 21 Svit

Špeciálna základná škola, Mierová 166/171, 059 21 Svit

Červené stužky, kampaň boja proti AIDS

Hodnotiaca správa


Aj v tomto školskom roku 2017/2018 sme sa zapojili do celoslovenskej kampane „Červené stužky“. Táto kampaň bola na našej škole zameraná na podporu zdravia a bezpečnosti žiakov na školách a na zvýšenie informovanosti o HIV/AIDS, ako aj upozornenie na túto nebezpečnú chorobu. V súvislosti s touto kampaňou prebehli na našej škole v mesiacoch september až november tieto aktivity :


Krátkotrvajúce aktivity:
- 2.11.2017 – realizácia prednášky na tému duševné zdravie a závislosti.
- Zapojenie sa do výtvarnej súťaže, nakreslenie pohľadníc, ktoré sme zaslali do 3.11.2017 (zapojilo sa 10 žiakov 9. ročníka)
- 22.11.2017 – spoločne sme si pozreli film Anjeli, DVD na tému HIV/AIDS a diskutovali sme o nich. (do akcie sa zapojila celá škola – 8 tried, zodpovedná Mgr. Zajacová)
- 26.11.2017 – inštalácia nástenky k danej problematike (žiaci 9. ročníka – 10 žiakov)
- V čase od 26.11. – 1.12.2017 sme aktívne vyrábali malé červené stužky, ktoré sme pripínali našim učiteľkám a spolužiakom. Nosením týchto stužiek sme chceli zviditeľniť Svetový deň boja proti AIDS (zapojili sa žiaci 9. ročníka – 10 žiakov, zodpovedná Mgr. Zajacová)
- Vytvorenie fotodokumentácie (žiaci 9. ročníka)
- Uskutočnené akcie mali veľmi pozitívny ohlas medzi žiakmi a učiteľmi školy.
Ďakujeme Gymnáziu sv. Františka v Žiline za organizáciu tejto kampane. Tešíme sa na ďalší ročník.

Mgr. Zajacová