Hodnotiaca správa 2017

Gymnázium

Školská 26
95280 Vráble

Svetový deň boja proti HIV/AIDS - správa
Dňa 1.decembra 2017 sa pri príležitosti Svetového dňa boja proti HIV/AIDS na našej škole uskutočnili rôzne podujatia, ktorými sme chceli dať do povedomia otázku zdravia, prevencie a následkov tejto zákernej choroby.
Študentky III.B triedy vyrobili červené stužky a všetkým zamestnancom školy ako i študentom im ich ihneď ráno pri príchode do školy pripínali ako symbol boja proti HIV a AIDS. Na prvom poschodí sa nachádzala aj informačná tabuľa poskytujúca základné fakty o víruse HIV a chorobe AIDS. Nasledoval program, ktorý bol určený pre prvé ročníky a rozhlasová relácia, ktorú si vypočuli všetci študenti a zamestnanci školy.
Pripravili sme si zopár aktivít pre našich prvákov. Andrej Kern zo združenia Storm poskytol jednej skupinke informácie chtivých študentov rozdiely medzi HIV a AIDS, možnosti prenosu tohto vírusu, ochrany ako i právne spôsoby, a to formou zaujímavých aktivít.
Druhú, našu bilingválnu skupinku, podchytili študentky tretieho ročníka a prezentačnou formou im odhalili informácie týkajúce sa daného problému, vypočuté informácie si overili formou kvízu, tiež si pozreli emotívny film „Anjeli“ a na záver bolo ich úlohou v skupinovej práci vymyslieť propagačnú báseň alebo vytvoriť návrh na pohľadnicu – témou boli červené stužky.

PaedDr.Martina Hegedúšová