Hodnotiaca správa 2017

Základná škola

Odorín 65
05322 Odorín

V týždni od 6.11. do 10.11.2017 sa naša škola zapojila aktivitami do jedenásteho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky.
7.11. sa uskutočnila beseda na tému duševné zdravie a závislosti, ktorú viedol Mgr. Peter Lang z policajného zboru, ktorému aj touto cestou sa chceme poďakovať za veku primerané vysvetlenie čo všetko môžu spôsobiť závislosti, napr. drogy.
10.11. sme zorganizovali športové podujatie pod názvom "Športom pre Červené stužky". Súťažili sme v družstvách v rôznych štafetových hrách.
9.11. sme vytvorili z našich tiel a balónikov v telocvični "Živú červenú stužku".

Mgr. Adriana Puškášová