Hodnotiaca správa 2017

Základná škola

Školská 1123/29
95701 Bánovce nad Bebravou

ZŠ Školská 1123/29, Bánovce nad Bebravou

HODNOTIACA SPRÁVA O PRIEBEHU KAMPANE ČERVENÁ STUŽKA

Naše aktivity v školskom roku 2017/2018
- zaslanie 2 výtvarných prác do súťaže ZŠ – „ČERVENÁ STUŽKA V BOJI PROTI HIV/AIDS“
- vytvorenie „ŽIVEJ“ červenej stužky v priestoroch školy

- tvorba a nosenie červených stužiek, ich rozdávanie žiakom II. stupňa, pedagógom a pedagogickým pracovníkom

- nástenný panel s plagátom kampane a zaujímavým spracovaním témy AIDS

- umiestnenie informačných bulletinov a žiackych výtvarných prác do niektorých obchodných výkladov

- rozdávanie informačných letáčikov a červených stužiek občanom v uliciach mesta Bánovce nad Bebravou

- relácia v školskom rozhlase na tému „Čím to je?...

Koordinátor kampane: PaedDr. Jana Kolníková

PaedDr. Jana Kolníková