Hodnotiaca správa 2017

Základná škola Janka Matúšku

Kohútov sad 1752/4
02601 Dolný Kubín

Do kampane Červené stužky sa naša škola J. Matúšku opäť zapojila cez nasledovné aktivity: Športom pre červené stužky, výtvarná súťaž, vystavenie plagátu, pozeranie DVD a tvorba červených stužiek a ich nosenie. Zapájali sa deti druhého stupňa. Priebeh akcií bol zdokumentovaný prostredníctvom fotografií a výtvarné práce sú vyvesené na nástenke. 1. december bol venovaný žiakom 9. ročníka, kedy si sami vytvorili červené stužky a pozerali film. Následne prebehla voľná diskusia na tému HIV.

Mgr. Katarína Tabačáková, PhD.