Hodnotiaca správa 2017

Odborné učilište, Praktická škola

Nábr. J. Kalinčiaka 4
97101 Prievidza

Dňa 29. 11. 2017 v OU Prievidza sa konala prednáška na tému HIV/AIDS, ktorú viedla zdravotná sestra pani A. Galisová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bojniciach. Prednáška bola určená pre žiakov OU vo veku 16-18 rokov, skupinu tvorilo 30 žiakov. Formou prezentácie žiakom boli vysvetlené pojmy HIV infekcia, AIDS choroba, spôsob nákazy, aké sú príznaky, liečba. Cieľom prednášky bolo poskytnúť žiakom základné informácie o infekcii, chorobe, poučiť o preventívnych opatreniach, ako zabrániť šíreniu choroby. Žiaci našej školy podporili kampaň Červené stužky nosením symbolu stužky na odeve dňa 1. 12. 2017 a zároveň si pripomenuli Svetový deň boja proti AIDS.

Mgr. Emília Ondrejovičová