Hodnotiaca správa 2017

ZŠ Masarykova

Masarykova 19/A,
04001 Košice

Hodnotiaca správa 2017
Žiaci aj zamestnanci ZŠ Masarykova v Košiciach sa zapojili do 11. ročníka kampane Červené stužky opakovane s veľkou chuťou. Aktivity sme začali uverejnením programu a harmonogramu kampane.Žiaci vytvorili nástenku na tému nebezpečenstvo drogových závislostí a možnosti nákazy vírusom HIV, na I. stupni prebehol stolnotenisový turnaj žiakov, na hodinách výtvarnej výchovy sa žiaci venovali tvorbe pohľadníc s motívom zodpovedného partnerstva, v rozhlase bola odvysielaná relácia k téme boja proti AIDS s následnými diskusiami. Vyvrcholením celej kampane bol Deň červenej živej červenej stužky, kedy sa všetci žiaci školy rozhodli obliesť do červených odevov, tričiek a tým upozorniť na tematiku nebezpečenstva šírenia vírusu HIV.

MVDr. Dagmar Kažimírová