Hodnotiaca správa 2017

Základná škola

P. J. Šafárika 3
97101 Prievidza

Aj tento rok sa do aktivít zapojili zamestnanci školy a žiaci.Žiaci pripravili nástenku, ktorá informovala o celej kampani.
Organizovali sa besedy k téme spojené s prezentáciou, projekcia, športový turnaj ,,Športom pre červené stužky", relácia v školskom rozhlase o chorobe AIDS a vyvrcholením bolo pripínanie červených stužiek žiakom, zamestnancom aj rodičom 1.12..

Mgr. Jana Kocková