Hodnotiaca správa 2017

Základná škola

Sokolíkova 2
84101 Bratislava-Dúbravka

V školskom roku 2017/2018 sa naša škola prvýkrát zapojila do celoslovenskej kampane zameranej na boj proti AIDS - "Červené stužky".
V rámci našich aktivít sme sa na triednických hodinách a na hodinách etickej výchovy venovali problematike látkových a nelátkových závislostí a v rámci hodín biológie sme formou prednášky a následnej diskusie zvýšili informovanosť našich detí o HIV/AIDS.
Žiaci 7.,8.a 9.ročníka sa aktívne zapojili do výtvarnej súťaže "Pohľadnica - Červené stužky" a najkrajšie práce boli zaslané organizátorom.
Ďakujeme za organizáciu kampane a tešíme sa na ďalší ročník.

Mgr. Petra Richterová