Hodnotiaca správa 2017

Základná škola

Rudina 443
02331 Rudina

Červené stužky a iné preventívne aktivity.

Naša ZŠ sa aj v tomto školskom roku zapojila do projektu Červené stužky. Je zameraná na prevenciu a ochranu pred chorobou AIDS , kde veľkým rizikovým faktorom je aj užívanie drog.
V priebehu novembra a decembra sme uskutočnili besedy : „ Partnerstvo, manželstvo a rodičovstvo “ s Mgr. Dankou Dolinayovou , pracovníčkou CPPP a P KNM pre žiakov 9.ročníka, podujatie „Povedz hlasné nie drogám“ s pracovníčkami CPPP a P KNM pre žiakov 5.ročníka, ôsmaci budú s preventistom OOPZ v Kysuckom Novom Meste na tému obchodovanie s ľuďmi.
Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže Červené stužky pri tvorbe pohľadníc. Práce žiakov 7.-8.ročníka sú vystavené na chodbe školy. Práce žiačok Veroniky Poliakovej, Veroniky Janáčikovej a Danka Ďurinku sme poslali do celoslovenskej súťaže.
Zapojili sme sa aj do internetovej súťaže Nebuď otrok drog zaslaním literárnych prác.
1.decembra v deň solidarity s ľuďmi ohrozenými AIDS si žiaci aj zamestnanci našej školy pripli červené stužky, odvysielali sme rozhlasovú reláciu o význame svetového dňa boja proti AIDS , význame prevencie a symbolike červených stužiek a žiaci vytvorili živú symbolickú červenú stužku, ktorej foto sme poslali do súťaže.

RNDr. Zdenka Tóthová, koordinátorka prevencie ZŠ Rudina


RNDr.Zdenka Tóthová