Hodnotiaca správa 2017

Špeciálna základná škola

Ul. SNP 49
05342 Krompachy

V rámci jedenásteho ročníka kampane Červené stužky bolo vyhlásených množstvo súťažných aktivít. My sme sa do projektu zapojili viacerými aktivitami. Našou prvou aktivitou, ktorú sme už splnili bolo zhotovenie pohľadníc s motívom AIDS. Spoločne so žiakmi sme sa na danú tému rozprávali. Neskôr sme so žiakmi zhotovili plagáty s témou AIDS. Ďalšia úloha do ktorej sme sa zapojili, bolo vytvoriť Živú červenú stužku. Aby sme si pripomenuli Svetový deň boja proti AIDS - 1.12., v danom týždni sme nosili na tričkách pripnuté červené stužky.
Žiaci boli informovaní o probléme AIDS, naučili sa, ako sa vírus HIV získa, ako sa prenáša, aj o prevencii. Žiaci sa radi zapájali do zhotovovania výtvarných prác, plagátov. Aktivity sú zverejnené na webovej stránke našej školy.
Hodnotiaca správa bola zaslaná na webovú stránku cervenestuzky.sk.

PhDr. Gondová, Mgr.Koršňáková