Hodnotiaca správa 2017

Stredná odborná škola techniky a služieb

Laskomerského 3
97746 Brezno


11. ročník celoslovenskej kampane Červené stužky naša škola podporila nasledujúcimi aktivitami:

kampani Červené stužky a problematike HIV/AIDS bol venovaný informačný panel vo vestibule školy
3 súťažné tímy z I.A triedy sa pod vedením Mgr. Uhlíkovej zapojili do Olympiády zdravia a bezpečnosti v školách 2017
74 žiakov a zamestnancov školy sa zapojilo do súťaže "Športom pre Červené stužky" formou stolnotenisového turnaja, florbalu, futbalu a bedmintonu. Rozhodli sme sa v rámci našej školy zapojiť do športových akcií čo najviac žiakov, preto učitelia telesnej výchovy Mgr. Turňa s Mgr. Parobekovou vytvorili priestor pre športovanie až v 4 rôznych športoch. Žiaci tak mali väčšiu možnosť výberu, podľa športu ku ktorému inklinujú.Popis aktivity spolu s fotodokumentáciou bol odoslaný cez formulár kampane.
tvorba červených stužiek - žiačky odboru výroba konfekcie ich zhotovili pod vedením majsterky odborného výcviku p. Štulrajterovej
žiaci školy obdržali informačné bulletiny s témami Vírus HIV, AIDS, Alkohol - "droga" č.1, Škodí fajčenie zdraviu?, Tri zlaté kľúče vzťahov
premietnutie filmov Anjeli a Príbehy anjelov
prednášky a besedy zamerané na problematiku závislostí, obchodovania s ľuďmi, zodpovednosti vo vzťahoch
nosenie červených stužiek - zapojili sa nielen žiaci, ale aj pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy

Pre pozitívny ohlas zo strany žiakov aj zamestnancov školy plánujeme podporiť túto kampaň prostredníctvom takýchto aktivít aj v nasledujúcom školskom roku.


PhDr. Miroslava Medveďová
SOŠ techniky a služieb v Brezne

PhDr. Miroslava Medveďová