Hodnotiaca správa 2017

Základná škola Bystré

Hermanovská 347/7, 09434 Bystré
09434 Bystré

Základná škola Bystré, Hermanovská 347/7, 094 34
Aj naša škola sa zapojila do 11. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky. Hlavným cieľom kampane bolo prostredníctvom preventívnych akcií žiakov vzdelávať, zvýšiť ich informovanosť o HIV/AIDS, viesť ich k zdravému životnému štýlu, a tým zamedziť ďalšiemu šíreniu vírusu.
Počas kampane žiaci získavali informácie o pôvode a prenose vírusu HIV na triednických hodinách. Symbolom kampane je červená stužka ako symbol nádeje, že bude objavená účinná vakcína a spôsob liečby, ktoré by zastavili šírenie vírusu a utrpenie HIV pozitívnych. Zhotovením a nosením červených stužiek vyjadrili naši žiaci solidaritu a pochopenie s ľuďmi nakazenými týmto vírusom. Vyvrcholením kampane bol 1. december – Svetový deň boja proti AIDS. V tento deň si žiaci vypočuli rozhlasovú reláciu a spolu s učiteľmi vytvorili živú červenú stužku.

Ing. Virbová Jelena