Hodnotiaca správa 2017

Stredná odborná škola agrotechnická

Tovarnícka 1632
95501 Topoľčany

21.11.2017 - 50 žiakov našej školy vytvorilo živú červenú stužku
30.11.2017 - sa uskutočnil výchovný koncert a po ňom sa uskutočnila beseda so spisovateľom Miroslavom Dedkom. Po ukončení besedy žiaci tvorili plagáty k danej téme.
30.11 až 01.12.2017 - v tomto čase žiaci nosili červené stužky

Ing. Kvetoslava Vassová