Hodnotiaca správa 2017

Spojená škola - PŠ

Jašíkova 219
02354 Turzovka

Spojená škola sv. Jozefa internátna, Jašíkova 219, 023 54 Turzovka
Správa zo súťaže na tému: Športom pre Červené stužky

Dňa 8. 11. 2017 sa o 10.00 hod. konal školský športový turnaj vo florbale na školskom dvore našej školy.
Do športového turnaja sa zapojili žiaci: 2. a 4. ročníka tr.uč. Hažíková A.
6. a 8. ročníka tr.uč. Badžgoňová G.
7. a 10. ročníka tr.uč. Boháčiková H.
Praktická škola tr.uč. Košinárová J.
Praktická škola tr.uč. Odrobiňáková M.
Boli vytvorené 4. družstvá:
I. Badžgoňová G.
1. Krajči Ľubomír
2. Baláž Leo
3. Baláž Dominík
4. Hoja Ján
Náhradníci (Hoja Š., Lacková P.)
II. Hažíková A.
1. Krajči Nikolas
2. Balážová Ivanka
3. Ježo Tomáško
4. Oláh Pavol
Náhradníci (Baláž M., Baričák L.)
III. Boháčiková H.
1. Tutka Martin
2. Tutka Vladko
3. Droppa Frederik
4. Okapal Ján
Náhradníci ( Mlich M., Koprna R.)
IV. Košinárová J.
1. Franek Marián
2. Farkaš Vladimír
3. Cadrik Peter
4. Kuchárik Rastislav
Náhradníci (Balážová S.,Danihel P.)
Postup:
- Nastúpenie hráčov
- Losovanie
- 1. Družstvo: Badžgoňová G. Boháčiková H. 5 : 0
- 2. Družstvo: Košinárová J. Hažíková A. 1 : 3
- 3. – 4. miesto - Košinárová J. Boháčiková H. 0 : 6
- 1. – 2. miesto - Hažíková A. Badžgoňová G. 3 : 4
- Vyhlásenie víťazov: 1.miesto-tr.uč. Badžgoňovej G., 2.miesto-tr.uč.Hažíkovej A., 3.miesto-tr.uč.Boháčikovej H., 4.miesto-tr.uč.Košinárovej
- Odovzdanie cien
- Ukončenie
Priebeh celého športového turnaja mal správnu športovú a priateľskú atmosféru. Žiaci statočne bojovali o víťazstvo, podporovali a povzbudzovali sa navzájom.


Školský športový turnaj zrealizovali: Boháčiková H., Košinárová J.

Boháčiková Helena