Hodnotiaca správa 2017

Špeciálna základná škola

Třebíčska 16
06601 Humenné

Správa z kampane Červené stužky

Naša škola sa opätovne prihlásila do kampane Červené stužky.
Besedy so žiakmi na tému HIV/AIDS prebiehali v rámci hodín biológie, vlastivedy, etickej výchovy, chémie a triednických hodín. Triedni učitelia mali možnosť siahnuť po metodickej príručke na www.cervenestuzky.sk, aby im prístupnou formou priblížili pálčivý problém doby porušovania postoja k vlastnému zdraviu aj k zdraviu iných, najmä nevinných detí a zodpovedných ľudí. Celoškolská akcia na tému obchodovanie s ľuďmi sa konala v rámci aktivít koordinátora bezpečnosti. Rozprávanie a filmové snímky z ich prostredia zaujali žiakov. Svoje pocity žiaci pretavili do výtvarných prác, pohľadnicami pre Červené stužky sme sa zapojili do súťaže kampane. Zhotovili sme si červené stužky, ktoré nám zdobili hruď aj 1. decembra, keď sme v deň boja proti AIDS symbolicky bojovali pohybovými aktivitami v cvičebni školy. Žiaci boli veľmi aktívni nielen v obľúbenom minifutbale, ale aj pre nich v novej aktivite – v ritbale – futbale po sediačky.
Naše aktivity zverejňujeme na webe školy a v školskom časopise.

PaedDr. Viera Daňová