Hodnotiaca správa 2017

Gymnázium Ladislava Dúbravu

Smetanov háj 287/8
92901 Dunajská Streda

Každý školský rok automaticky zaraďujeme do našich aktivít aj nosenie červených stužiek, premietanie filmu o AIDS, besedy o 1. decembri, zapájanie sa do výtvarnej súťaže atď. Na našej škole študujú žiaci aj zo zahraničia. S veľkou radosťou sa zapájajú aj oni do týchto aktivít. U nás je už tradíciou roznášať zadarmo stužky aj do mesta, aby sme šírili informácie významu červenej stužky. Teší nás, že naša osveta má význam – pani predavačky v obchodoch, pán v bufete, pani v kancelárii nás už čakali!

Dr. Bea Pácalová

Dr. Bea Pacalova