Hodnotiaca správa 2017

Str. zdravotnícka škola

Kmeťovo stromoradie 1
08001 Prešov

Správa o kampani Červené stužky

Opäť a znova sme sa zapojili do kampane Červené stužky, ktorá je zameraná na osvetu hlavne mladých v boji proti šíreniu HIV/AIDS ochoreniu.
Pre žiakov sa téma chorých na HIV/AIDS značne dotýka. Pripravujú sa na budúce povolanie zdravotníkov a vo svojej praxi sa môžu s pacientmi nakazenými HIV a prepuknutím AIDS ochorenia stretnúť. V priestoroch budovy školy máme umiestnenú nástenku s odbornými informáciami týkajúcimi sa HIV vírusu a AIDS ochorenia.
Začiatkom októbra sme na škole začali kampaň Červené stužky vyhlásením školského kola výtvarnej súťaže v tvorbe pohľadnice s tematikou kampane. Školské kolo prebiehalo do 27. 10. Na celoslovenské kolo do Žiliny pohľadnice žiačok.
V rámci kampane sme realizovali aj ďalšie nasledovné aktivity:
 V 1. a 2. ročníku vo všetkých triedach si na hodine náboženstva žiaci pozreli film Anjeli (na základe metodiky) a po skončení filmu medzi sebou rozprávali o svojich pocitoch a dojmoch z prezentovaného filmu a prečítaného listu.
 Žiakom 3. a 4. ročníka bola 20. 11. 2017 prezentovaná prednáška o pohlavne prenosných ochoreniach. Odbornú a veľmi zaujímavú prednášku žiakom prezentovala p. primárka dermatovenerologického oddelenia z FNsP Prešov MUDr. Katarína Melníková, MBA. Po prednáške si všetci spoločne pozreli film Do tváre. Ide o dokument, ktorý nič neprifarbuje a predstavuje zdravotné a morálne následky voľného sexu. Film prináša silné, život meniace posolstvo.
 V čase od 20.11. do 24.11.2017 si vo všetkých ročníkoch a triedach na hodine náboženstva žiaci vyrábali červené stužky a zároveň si pozreli film Príbehy anjelov.
 Posledný novembrový týždeň od 27.11. do 01.12. 2017 sme všetci na škole nosili červené stužky pripnuté na hrudi ako symbol boja proti HIV/AIDS ochoreniu a na hodine náboženstva si vo všetkých triedach pozreli film Prevencia AIDS ochorenia.

Veríme, že táto kampaň prispela k osvete prevencie tak nebezpečného ochorenia, k podpore všetkým, ktorí sú nakazení vírusom HIV nie vlastným pričinením, ale aj tým, ktorý v živote urobili chybu, za ktorú sa ťažko platí...

Žiaci si pripomenuli, aké vážne rozhodnutia majú vo svojich rukách a ako je dôležité sa rozhodnúť správne. PhDr. Stanislava Cuperová

PhDr. Stanislava Cuperová