Hodnotiaca správa 2017

Stredná zdravotnícka škola

Lúčna 2
98417 Lučenec

Správa o priebehu kampane červené stužky
na Strednej zdravotníckej škole v Lučenci

Stredná zdravotnícka škola v Lučenci sa zapája každý rok do kampane Červené stužky. Kampaň na našej škole začala už v mesiaci november.
Aktivity súvisiace s kampaňou na našej SZŠ:
- Zapojenie 2 žiačok do peer programu o HIV/AIDS v CPPPaP Lučenec
- Zhotovovanie červených stužiek
- Zhotovenie nástenky vo vestibule školy
- Zhotovenie informačného materiálu o HIV/AIDS a informácií na webe školy
- Premietanie filmu Anjeli, Príbehy anjelova beseda na danú tému – 1. ročníky
- Realizácia prednášky na tému HIV/AIDS pre 9. ročníky ZŠ v v spolupráci s CPPPaP
- Realizácia prednášok o HIV/AIDS našimi žiakmi pre žiakov ZŠ v meste Lučenec
- Rozdávanie červených stužiek žiakom našej školy
- Rozdávanie červených stužiek a informačných letákov v uliciach mesta Lučenec
Pri tomto zákernom ochorení je dôležitá prevencia, a my naďalej budeme preventívne pôsobiť aj v tomto smere. Sme radi, že sa naša škola mohla aktivitami zapojiť a podporiť kampaň Červené stužky.

Mgr. Bolčová