Hodnotiaca správa 2017

Základná škola Štúrovo

Adyho 6,
94301 Štúrovo

ZŠ Štúrovo sa už ôsmy rok zapojila do kampane Červené stužky. V piatok 1.decembra sa na chodbe školy každú hodinu striedali do červena oblečení žiaci a učitelia II. stupňa, pre ktorých boli pripravené rôzne zaujímavé činnosti spojené s užitočnými poznatkami. Ako prvá to bola beseda, ktorú pre nás pripravili študenti gymnázia. Žiakov oboznámili s históriou, formami prenosu, prevenciou vírusu HIV, premietli DVD Anjeli. Potom nasledoval test, ktorý mal preveriť znalosti žiakov o AIDS. Na chodbe školy sme pripravili nástenku s informáciami o tejto zákernej chorobe. Najpôsobivejšou aktivitou bolo vytvorenie živej stužky. Žiaci spolu s učiteľmi vytvorili červenú stužku. Tu sme sa mohli presvedčiť, akú silu má dav a spolupráca. Počas minúty ticha sme rozmýšľali o tom, či dnešná konzumná spoločnosť ponúka všetko, čo človek potrebuje.

Mgr. Jana Baťalíková