Hodnotiaca správa 2017

Reedukačné centrum

Prílepská 6
95301 Zlaté Moravce

Naše reedukačné centrum sa už pravidelne zapája do kampane „Červené stužky“ rôznymi aktivitami.
Plagát kampane je vždy umiestnený na viditeľnom mieste. Na nástenke, ktorú sme kampani venovali, sme umiestnili aj pravidlá aktivít, ktorých sme sa zúčastnili.
Prvá aktivita, bola prednáška o HAIV a AIDS, spojená s besedou.
Nasledovalo premietnutie filmu „Anjeli“ spojené s besedou a prečítaním listu sestier.
Zúčastnili sme sa výtvarnej súťaže „Červená stužka v boji proti HIV/AIDS“.
15. 11. sa uskutočnil kvíz k „Olympiáde zdravia a bezpečnosti v školách“. Dievčatá I. roč. SOŠ vytvorili červenú stužku, ktorú sme s vyplnenými otázkami z kvízu poslali do súťaže.
16.11. sa uskutočnil školský turnaj v bedmintone v rámci súťaže „Športom za červené stužky“.
Na vyučovacej hodine Technika, vyhotovili dievčatá 8.ročníka červené stužky, ktoré si na raňajšej komunite 27.11. pripli všetci zúčastnení.(do 1.12.)

Miroslava Zlatňanská