Hodnotiaca správa 2017

Špec.základná škola

Zvolenská cesta 59
98401 Lučenec

Naša škola sa každoročne zapája do celoslovenskej kampane Červené stužky. Ani tento rok tomu nebolo inak. Do kampane sme sa zapojili nasledovnými aktivitami:

1. Umiestnili sme plagát kampane na viditeľnom mieste v škole.
2. Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže a vyrábali sme pohľadnice pre Červené stužky.
3. Zapojili sme sa do súťaže Športom pre Červené stužky futbalovým turnajom medzi triedami. Zúčastnilo sa ho 7 družstiev – Chrabromil, Včely, Šmolkovia, Mustangy, Špecialisti, Pavúci, Simsonovci. Žiaci hrali s radosťou a s myšlienkou, že robia niečo dobré pre ľudí trpiacich na zákernú chorobu AIDS. Ako víťazi skončili hráči z družstva Pavúkov.
4. Prezentácia na tému AIDS / HIV.
5. Beseda so študentkami zo Strednej zdravotníckej školy v Lučenci na tému AIDS/HIV spojená s pustením filmu Anjeli.
6. "Živá" červená stužka - Žiaci našej školy sa zhromaždili so svojimi triednymi učiteľkami na školskom dvore, kde na zemi bola kriedou nakreslená červená stužka – symbol kampane. Úlohou žiakov a učiteľov bolo túto stužku vyplniť vlastným telom, teda postaviť sa do vnútra červenej stužky. Na hlavách mali žiaci aj pedagógovia uviazaný červený krepový papier, ktorý mali zložený do tvaru trojuholníka – šatky a upevnený vzadu gumičkou. Tejto aktivity sa zúčastnilo 38 žiakov a 7 pedagógov.
7. Výroba červených stužiek na hodinách pracovného vyučovania a následné nosenie v týždni od 27.11. do 1.12.2017.
8. Kvíz o kampani Červené stužky a test o AIDS /HIV- žiaci každej triedy na základe prezentácie o kampani Červené stužky a chorobe AIDS, po prečítaní vašej príručky o červených stužkách a pozretí internetovej stránky Červené stužky vyplňovali kvíz o kampani a test o AIDS a HIV.
Všetky aktivity boli úspešné a spomienky z nich v podobe fotografií sme umiestnili na nástenku na chodbe školy.

Mgr.Erika Šoltésová